A Dr. Kálmán Mérnökiroda Bt. és a Bauconsult Mérnökiroda kft. bemutatása

 

A Bauconsult Mérnökiroda Kft.-t 1991. tavaszán a győri Széchenyi István Műszaki Főiskola öt oktatója és a IGENIEURBÜRO KAUFMANN UND KRIEBERNEGG (www.ikk.at) két tulajdonosa alapította abból a célból, hogy tervezői, szakértői és szakmai tanácsadói tevékenységüket vállalkozási formában is gyakorolják.

 

1998-ban a társaság tulajdonosi köre megváltozott; azóta a társaság osztrák többségi tulajdonban van.

 

A társaság főbb tevékenységi körei:

 

A szoftverfejlesztési és közlekedéstervezési szakterületen a társaság export tevékenysége is jelentős.

 

A társaság hét állandó alkalmazottal, fejlett számítógépparkkal és kizárólag jogtiszta szoftverekkel dolgozik úgy, hogy az egyes témakörök kidolgozásába Magyarország legelismertebb szakértőit és felsőfokú oktatóit (Széchenyi István Egyetem, BMGE) is bevonja.

Az országos úthálózatra vonatkozó forgalmi előrebecsléseket és díjbevételi prognózisokat a Bauconsult Mérnökiroda Kft. és alvállalkozója, a Dr. Kálmán Mérnökiroda Bt. dolgozza ki.

A két társaság tevékenységi köre, szakértői és alkalmazott módszerei gyakorlatilag azonosak.

Az 1998-ban alakult Dr. Kálmán Mérnökiroda Bt. a speciálisabb mérnöki és közlekedés-gazdasági feladatok megoldásával és az ilyen tevékenységekhez szükséges bonyolultabb szoftverek kifejlesztésével foglalkozik.

Mindkét társaság vezetője a 30 éves felsőfokú oktatási, kutatási, tervezési és tanácsadói gyakorlattal rendelkező Dr. Kálmán László, a Széchenyi István Egyetem oktatója, a grazi Kriebernegg Mérnökiroda közlekedéstervezési főtanácsadója, aki eddig több, mint 350 közlekedéstervezési projekt vezetője volt.

Az osztrák tulajdonú Bauconsult Mérnökiroda 1991 óta foglalkozik autópálya fejlesztési projektek előkészítésével; 1998-ig a koncesszorok (Bouygues, IRI Gruppo IRI, BAMEST, Bonifica, SETEC Internatoinal, Prognos AG.), azóta a magyar állam forgalmi szakértőjeként.

A Dr. Kálmán Mérnökiroda fejlesztette ki a speciálisan díjas úthálózati elemek vizsgálatára alkalmas NETWINFO 2005 közlekedéstervezési programrendszert, felhasználva azt, hogy Dr. Kálmán László az áramlási mátrixok legvalószínűbb elemeinek számítására egy új – a Furness algoritmuson alapuló – matematikai eljárást fejlesztett ki.

A Dr. Kálmán Mérnökiroda már az ÉKMA Rt. és az ÁAK Rt. megbízásából is készített díjbevételi elemzéseket (vizuális megfigyelések, negyedéves keresleti jelentések, folyamatos forgalmi és díjbevételi előrebecslések, stb.) és eközben összegyűjtötte a díjérzékenységi, keresleti és díjbevételi vizsgálatokhoz és elemzésekhez szükséges adatok idősorait.

Minden, az útdíj mértékére, a tarifarendszerre, a díjstruktúrára és az ellenőrzési szisztémára vonatkozó kérdésre adandó válasz számításában a Bauconsult Kft. fel tudja használni a Dr. Kálmán Mérnökiroda folyamatos megfigyeléseiből levezetett árrugalmassági, keresleti és kereszthasználati függvényeket, amelyeket 1994 óta a díjas hálózat bővüléséhez, a tarifarendszer és a díjszintek változásaihoz tudtuk kalibrálni.

A két társaság 2006 óta a KKK megbízásából közösen dolgozta ki az elektronikus díjszedés (ED) bevezetéséhez szükséges, az úthasználattal arányos és az időarányos tarifarendszerre vonatkozó forgalmi előrebecsléseket és díjbevételi prognózisokat.

Fontosabb megbízók:

 

Kapcsolattartás:        Dr. Kálmán László

                                   műszaki igazgató

                                   30/9-460-835